Stats
валяк Еднобандажен валяк

Забележки

Bi bille
2 postes de conduite
Moteur Deutz
F3-6L
912/W

Très bon fonctionnement
Sans fuite /sans jeu
Disponible
Това превозно средство ви интересува?
Не чакайте, още сега се свържете с фирмата CAVAAL INDUSTRIE за повече информация!
При този продавач
Подобни обяви