Stats
Дъмпер Шарнирно съчленен дъмпер
Забележки
Poids à vide : 29860kg,
Année de construction : 2018
Това превозно средство ви интересува?
Не чакайте, още сега се свържете с фирмата SODINEG за повече информация!
При този продавач
Подобни обяви